ANKOMST RUTINER
Denne informasjonen er viktig for de som ankommer Saudi Arabia. Her er viktige telefonnumre m.m. Print ut dette skjemaet og sørg for at søkeren for dette med seg samtidig som du leverer passene.

NØDVENDIG DOKUMENTASJON FOR VISUM
Her er Informasjon om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å søke om Umrah visum.